.
      วิชาการ  
      งานบุคคล  
      งบประมาณ  
      บริหารทั่วไป  
      เนตรนารี - ยุวกาชาด  
      โสตทัศน์  
      แนะแนว  
      วงโยธวาทิต  
      ห้องสมุด  
      ชุมนุม  
      งานธนาคารโรงเรียน  
      ประชาสัมพันธ์โรงเรียน  
 
 
 
  Check Mail  
 
 

   ประกาศ : รายชื่อผู้มีคุณสมบัติคัดเลือกเป็นพนักงานเหมาบริการ   
   [ รายละเอียด ]   ประกาศ : รายชื่อและคู่มือการสอบพรีเทสต์ ม.1   
   [ รายชื่อผู้สมัครสอบ Pre test ]     [ คู่มือแบบ PDF ]

   [ คู่มือแบบอีบุ๊กส์ ]     [ ตารางกำหนดการสอบ ]   ประกาศ : การปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ  (ฉบับที่ 4)  
   [ รายละเอียด ]   ประกาศ : รับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเป็นพนักงานเหมาบริการ
   [ รายละเอียด ]   ประกาศ : การตรวจ ATK ให้กับนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
   [ รายละเอียด ]   ประกาศ : โครงการทดสอบพื้นฐานความรู้ SR - Pre test 2565
   [ รายละเอียด ]     [ โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ ]   ประกาศ : การสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2564  แบบออนไลน์
   [ รายละเอียด ]   ( ฉบับใหม่ อัพเดท 03-01-2565 )   ประกาศ : การปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ  (ฉบับที่ 3)
   [ รายละเอียด ]
  ยกเลิกฉบับที่ 3 ให้ใช้ฉบับที่ 4 แทน


   ประกาศ : การปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ  (ฉบับที่ 2)
   [ รายละเอียด ]  ยกเลิกฉบับที่ 2 ให้ใช้ฉบับที่ 4 แทน   ประกาศ : การปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ  (ฉบับที่ 1)
   [ รายละเอียด ]
  ยกเลิกฉบับที่ 1 ให้ใช้ฉบับที่ 4 แทน


   ประกาศ : รายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
   [ รายละเอียด ]   ประกาศ : กำหนดการและข้อมูลสำหรับการเปิดภาคเรียน
   ในรูปแบบ On-Site ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
   [ รายละเอียด ]   ประกาศ : รายชื่อผู้มีคุณสัมบัติเข้ารับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
   [ รายละเอียด ]   ประกาศ : รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว รอบที่ 2
   [ รายละเอียด ]   ประกาศ : รหัสห้องเรียนออนไลน์ G-ClassRooms
   ภาคเรียนที่ 2 / 2564
   [ รายละเอียด ]   ประกาศ : ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 / 2564
   [ รายละเอียด ]   ประกาศ : โครงการรักการอ่าน
   [ รายละเอียด ]   ประกาศ : แนวปฏิบัติในการเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ กลุ่ม2
   [ รายละเอียด ]   ประกาศ : กำหนดการประกาศผลการเรียน
   [ รายละเอียด ]   ประกาศ : กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2564
   [ รายละเอียด ]    แนวทางการเบิกจ่ายเงินให้การช่วยเหลือ
เพื่อลดภาระด้านการศึกษา   [ รายละเอียด ]


    การขอเอกสารทางการศึกษาในรูปแบบออนไลน์
[ รายละเอียด ]


    ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
วันที่ 16 ถึง 20 สิงหาคม 2564   [ รายละเอียด ]


   ประกาศ : ผลการแข่งขันกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1/2564
   [ รายละเอียด ]   ประกาศ : ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
   ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุของโรงเรียน
   [ รายละเอียด ]   เอกสารเรื่อง "ชุดฝึกปฏิบัติและใบงาน"
   [ เอกสาร PDF ]   [ เอกสาร DOC ]

   
     
     
     
     
.
 
 

website counter

 
      คณิตศาสตร์  
      วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
      ภาษาไทย  
      สังคมศึกษา ศาสนาและ
       วัฒนธรรม
 
      ภาษาต่างประเทศ  
      สุขศึกษาและพลศึกษา  
      ศิลปะ  
      การงานอาชีพ  
      กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
      กระทรวงศึกษาธิการ  
      สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร  
      สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร  
      งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 68  
      ส ว ท ช. NSTDA  
      ส อ ว น. POSN  
      ครูบ้านนอกดอทคอม  
      ประชาสัมพันธ์โรงเรียน  
      งานนโยบายและแผน ส.ร.  
      สตรีวัดระฆังสมาคม  
      S.R. Committee  
      วัดแววความถนัดของ น.ร.  
      ระบบข้อมูล PS School  
      ระบบข้อมูล SGS  
      G-Class Room