บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
  บุคลากร  
  รายละเอียด  
    บุคลากรภายใน  
    ครูที่เกษียณอายุ  
  บทเรียน  
    - บทที่ 1  
    - บทที่ 2  
    - บทที่ 3  
  กิจกรรมของกลุ่ม  
    - อบรมครู master  
     
  กิจกรรมนักเรียน  
  กลับสู่หน้าหลัก สร.  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
         
   
   
    ครูเพ็ญพิมล เปรี่ยมพิมาย
หัวหน้ากลุ่มสาระ
   
         
 
 
ครูหทัยรัตน์ รำพึงจิตต์   ครูอารยาภัสร์ เดชมา   ครูอุบลรัตน์ โพธิ์พรม
         
 
 
ครูสุรศักดิ์ เจิมพันธ์นิตย์   ครูนารีนาถ วิโรจน์กุล   ครูคณพล สายงาม
         
 
 
ครูรำไพร สุตนนท์   ครูเพ็ญพิพร ทรัพย์สุวรรณ์   ครูพรศิริ สอนลิลา
      +  
 
 
ครูนพรัตน์ นาหว้า   ครูจันทร์จิรา นาขันดี   ครูสุทธิดา พาสุข
         
   
   
    ครูสุทธิ์สินี ก๋าคำ    
         
 
 
ขอบคุณที่เยี่ยมชมเว็บเพจของเรา