บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้  
  บุคลากร  
  รายละเอียด  
    บุคลากรภายใน  
    ครูที่เกษียณอายุ  
     
  บทเรียน  
    - ประวัติวังหลัง  
    - บทที่ 2  
     
  กิจกรรมของกลุ่ม  
   
     
  กลับสู่หน้าหลัก สร.  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
         
   
   
    ครูสาวิตรี วัฒนะประเสริฐ
หัวหน้ากลุ่มสาระ
   
         
 
 
ครูกาญจนา พิมวงษ์   ครูรัตติยา มีเจริญ   ครูยุพาวรรณ มีพันธ์
         
 
 
ครูชัยธวัช มาอินทร์   ครูพิสิทธิ์ สุวรรณธาดา   ครูชัญญภัทร ธัชพงศ์กฤต
         
   
   
    ครูทรงพล แซ่ซื้อ    
         
 
 
ขอบคุณที่เยี่ยมชมเว็บเพจของเรา