บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
  บุคลากร  
  รายละเอียด  
    บุคลากรภายใน  
    ครูที่เกษียณอายุ  
  บทเรียน  
    - บทที่ 1  
    - บทที่ 2  
    - บทที่ 3  
  กิจกรรมของกลุ่ม  
    - English Camp  
     
  กิจกรรมนักเรียน  
    - งานคริสมาสต์ 54  
    - งานคริสมาสต์ 55  
    - งานคริสมาสต์ 56  
    - งานวันตรุษจีน 57  
   
  กลับสู่หน้าหลัก สร.  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   
   
    ครูประพิณ กุลวานิช
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
   
         
 
 
ครูดวงพรรณ วระวิบุล   ครูลัดดา แหวนทอง   ครูกิตติกุล ชมสรรเสริญ
         
 
 
ครูอภิพร คงขวัญยงค์   ครูเพชรินทร์ แทนคำ   ครูวราลักษณ์ ช่อมะลิ
         
 
 
ครูสิทธิศักดิ์ ดีเสียง   ครูรินทร์วดี นาคเจียม   ครูเอกภพ ไชยยา
         
 
 
ครูกนกลักษณ์ วสีบัวรายณ์   ครูพัชริท พราหมณ์   ครูศศิณา เถาว์ทอง
         
 
 
ครูณรงค์ฤทธิ์ โยฆะวัตน์   ครูนเรศ ศิริเหม   ครูสรญา มุทะธากุล
         
 
 
ขอบคุณที่เยี่ยมชมเว็บเพจของเรา