บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
  บุคลากร  
  รายละเอียด  
    บุคลากรภายใน  
    ครูที่เกษียณอายุ  
  บทเรียน  
    - บทที่ 1  
    - บทที่ 2  
    - บทที่ 3  
  กิจกรรมของกลุ่ม  
    - English Camp  
     
  กิจกรรมนักเรียน  
    - งานคริสมาสต์ 54  
    - งานคริสมาสต์ 55  
    - งานคริสมาสต์ 56  
    - งานวันตรุษจีน 57  
   
  กลับสู่หน้าหลัก สร.  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
         
   
   
    ครูสิทธิศักดิ์ ดีเสียง
หัวหน้ากลุ่มสาระ
   
         
 
 
ครูดวงพรรณ วระวิบุล   ครูอภิพร คงขวัญยงค์   ครูกิตติกุล ชมสรรเสริญ
         
 
 
ครูรินทร์วดี นาคเจียม   ครูเพชรินทร์ แทนคำ   ครูธนานันท์ แซ่เล้า
         
 
 
ครูกนกลักษณ์ วสีบัวรายณ์   ครูศศิณา เถาว์ทอง   ครูณัฐภัสสร ไชยยา
         
 
 
ครูสรญา มุทะธากุล   ครูพัชริยา พราหมณี   ครูวรางรัตน์ สุคันธรัตน์
         
 
 
ขอบคุณที่เยี่ยมชมเว็บเพจของเรา