วงโยธวาทิตโรงเรียนสตรีวัดระฆัง ที่มีรางวัล
การันตี คือ รางวัลเหรียญทองระดับโลก ปีล่า
สุด 2009 ที่เมืองเคอคาเด้ ประเทศเนเธอร์แลนด์
รวมถึงงานอื่นๆ เช่น