บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 
  กิจกรรม  
  รายละเอียด  
    บุคลากรภายใน  
    ครูที่เกษียณอายุ  
     
  โครงการของกลุ่ม  
    ธารอาชีพสู่ชุมชน  
     
  บทเรียน  
    - บทที่ 1  
    - บทที่ 2  
    - บทที่ 3  
     
  กิจกรรมของกลุ่ม  
    - กิจกรรมชุมชน  
    - อบรมหัตถกรรม  
    - จัดพานไหว้ครู  
    - มอบเกียรติบัตร  
    - ทำพวงเรือพระที่นั่ง  
    - ประกวดกระทง 56  
     
  การแข่งขันศิลปฯ  
    - ตารางการแข่งขัน  
     
  กลับสู่หน้าหลัก สร.  
     
     
     
     
     
     
     
     
นักเรียนประกวดจัดพานไหว้ครู
 
     
             
     
             
     
             
     
             
     
             
         
 
 
 
 
ขอบคุณที่เยี่ยมชมเว็บเพจของเรา