หัวข้อ

  ผลงานการจัดอบรม
  ผลงานการเรียนการสอน
    -  งานถ่ายภาพ
    -  งานวาดภาพกราฟฟิก
    -  งานไฟล์วีดีโอ
    -  งานอนิเมชัน
    -  งานสร้างไฟล์นำเสนอ
  ผลงานการแข่งขัน
  ผลงานของครูและบุคลากร
  กลับหน้าแรกเว็บโรงเรียน
 
   
  ผลงานการจัดอบรมของศูนย์คอมพิวเตอร์
   
 
       
เรื่องการสร้างเว็บเพจ
ด้วย WebEditor 2553
  เรื่องการผลิตสื่อการสอน
ด้วยคอมพิวเตอร์ 2554
  เรื่องการใช้อินเตอร์เน็ต
เพื่อการสื่อสาร 2555