การทำงานแบบวนซ้ำ ( Loop )

Loop คือการทำงานแบบวนซ้ำ
เช่นเครื่องเล่นเพลง MP3 หากใช้ฟังก์ชั่น Loop
จะทำให้เล่นเพลงซ้ำรอบใหม่ หลังจากที่เล่นเพลงสุดท้าย แต่ในการเขียนโปรแกรม
Loop จะเป็นการทำขั้นตอนต่างๆซ้ำตามที่ผู้เขียนโปรแกรมต้องการ

เช่น หากต้องการเขียนโปรแกรมให้ พิมพ์ข้อความอะไรซักอย่างจำนวน 100 รอบ
คนเขียนโปรแกรมจะต้องเขียนโปรแกรมสั่งให้พิมพ์ข้อความ 100 ครั้ง และถ้า
หมื่นรอบล่ะ ก็คงจะต้องเชียนโปรแกรมหมื่นครั้ง ซึ่งถ้าคนเขียนโปรแกรมมีความอึด
อดทนต่อการเขียนซ้ำๆแบบนี้ไปหมื่นครั้ง ซักวันหนึ่งจะเขียนได้สำเร็จ หรือไม่
ก็หาอะไรมาทำซ้ำๆ แทนการเขียนโปรแกรมปกติจะดีกว่า ซึ่งสิ่งนั้นก็คือ Loop นั่นเอง

Loop ใน VB มีสองประเภทใหญ่ๆ ( ก่อนจะแบ่งย่อยไปอีก ) คือ
ประเภท มีจำนวนรอบที่ซ้ำตายตัว และ จำนวนรอบที่วนซ้ำไม่ตายตัว

จำนวนรอบที่ซ้ำตายตัว มีลูป
For . . . Next
( ตีความหมายให้เข้าใจง่ายคือ ทำซ้ำตามจำนวนรอบที่กำหนด )

จำนวนรอบที่วนซ้ำไม่ตายตัว มีลูป
Do While . . . Loop
( ตีความหมายให้เข้าใจง่ายคือ เปรียบเทียบค่าก่อน แล้วเมื่อเป็นจริงจึงทำซ้ำ )

Do Loop . . . While
( ตีความหมายให้เข้าใจง่ายคือ ทำก่อน แล้วเปรีบเทียบค่า หากเป็นจริงจะทำซ้ำ )

Do Until . . . Loop
( ตีความหมายให้เข้าใจง่ายคือ เปรียบเทียบค่าก่อน แล้วเมื่อเป็นจริงจึงเลิกทำ้ำ )

Do Loop . . . Until
( ตีความหมายให้เข้าใจง่ายคือ ทำก่อน แล้วเปรียบเทียบค่า หากเป็นจริงจึงเลิกทำ้ำ )

 
<< ไปหน้างานคอม | | ต่อไป >>>