โรงเรียนสตรีวัดระฆังได้จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในหลวงรัชกาลที่ 9 และเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
ได้เชิญคุณแม่ที่เป็นตัวแทนห้อง และตัวแทนนักเรียนที่ทำกิจกรรมดีเด่นด้านต่างๆ ของโรงเรียนมาร่วมงาน  และให้นักเรียนทุกระดับชั้นได้แสดง
ความกตัญญูเคารพเหล่าตัวแทนคุณแม่ท่านต่างๆ    เชิญคลิ้กที่รูปด้านล่างเพื่อชมภาพที่มีขนาดใหญ่ขึ้น  ( 1500 x 1000 พิกเซล )  .....

 
       
                 
       
                 
       
                 
       
                 
       
                 
       
 

PAGE 1      [ 1 ]      [ 2 ]      [ 3 ]      [ กลับหน้ากิจกรรม ]      [ กลับหน้าแรก ส.ร. ] .