กิจกรรมบวชเนกขัมมะ   ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  ในรัชกาลที่ ๑๐
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  ณ บริเวณวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหารและโรงเรียนสตรีวัดระฆัง

( เว็บภาพกิจกรรมนี้จัดทำโดยกลุ่มนักเรียนชุมนุมคอมพิวเตอร์ เว็บเพจดีไซน์ )

 
       
                 
       
                 
       
                 
       
                 
       
                 
       
 

PAGE 1      [ 1 ]      [ 2 ]      [ 3 ]      [ 4 ]      [ 5 ]      [ 6 ]      [ กลับหน้ากิจกรรม ]      [ กลับหน้าแรก ส.ร. ] .